sitemap  
print versie
strategisch beleid >
 

strategisch beleid

Het woord "strategie" geeft, mede tengevolge van de stapels managementboeken, soms een onwennig gevoel. Echter, iedere groeiende onderneming maakt voortdurend beleidskeuzes, soms expliciet - soms impliciet. Deze keuzes kunnen positief beïnvloed worden door de drang naar continuïteit, door het aangrijpen van opportuniteiten, maar bovenal door de mate waarop over de keuzes of over het ontdekken van de keuzemogelijkheden bewust werd nagedacht.

Een eerste grote keuzegebied vindt voor het merendeel van onze ondernemingen haar grondslag in de familiale aspecten van de onderneming. Zo dienen managementstijlen, organisatie- en controlestructuren voortdurend aangepast te worden aan de groeifase waarin de onderneming zich bevindt. Een blijvend actueel en aanverwant probleem waar vele van onze groeibedrijven mee worstelen is dat van de opvolgingsproblematiek.

Een tweede keuzegebied is dat van interne versus externe groei. Interne groei (omzetverhoging door in te spelen op product/marktcombinaties - in interactie met een actieve concurrentie en veranderende omgeving) wordt behandeld in het topic marketing. Externe groei (via fusies of partnerships) en de zeer belangrijke problematiek van internationalisering wordt behandeld bij alternatief groeien.

Groeien vereist ook financiële middelen en een doordacht business model. Meer hierover bij start en doorgroei. Om ons strategisch beleid op een bewuste wijze permanent bij te sturen beschikken wij over het opvolgingsmiddel bij uitstek: de balanced scorecard.

Tot slot, strategisch beleid is een zaak van dynamisch ondernemerschap, waarbij visie, expansiedrang en een goed verandermanagement een zeer belangrijke rol spelen.

Profidyn nv/sa - Dalialaan 39 - 3191 Boortmeerbeek - Tel. +32 15 61 56 76
E-mail: - Gebruiksvoorwaarden en privacy-statement
 
 
 
 
Zoeken